CPI Virxe de Cela: Terceiro ciclo January 2014 !-- Prototype y Scriptaculous-->

Analizar formas verbales

luns, 20 de xaneiro de 2014

Para poder analizar correctamente unha forma verbal, primeiro temos que coñecer as características xerais dos mesmos. Repasemos as mesmas e non teremos problemas coa seguinte aplicación.

http://www.genmagic.net/lengua4/pape2c.swf

                                                             http://www.genmagic.net


http://www.materialesdelengua.org

http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/verbo/tiemposverbales_1.htm

Análisis morfológico de oraciones


Anter de comezar temos que repasar os tipos de palabras.

Mans a tarefa.

http://conteni2.educarex.es/mats/11754/contenido/home.html

 http://conteni2.educarex.es

 http://www.educa.madrid.org/binary/488/files97/flash.htm?numrecurso=4 
                                                       http://www.educa.madrid.org
LOS NÚMEROS ENTEROS

martes, 14 de xaneiro de 2014

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/ascensor/ascensor_ep.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/altitud/altitud_ep.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/termometro/termometro_p.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/rectaentera/rectaentera_p.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/comparar/comparar_p.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/sumapositivo/sumapositivo_p.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/sumanegativo/sumanegativo_p.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/coordenadas/coordenadas_p.html


                                                    http://www2.gobiernodecanarias.org

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud05/2/02.htm

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud05/3/03.htm

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/04/03.htm

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/04/04.htm

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/04/05.htm


Somos números enteiros e con nós non terás problemas unha vez feitas estas aplicacións.
 
Ir abajo Ir arriba