CPI Virxe de Cela: Terceiro ciclo LOS NÚMEROS ENTEROS !-- Prototype y Scriptaculous-->

LOS NÚMEROS ENTEROS

martes, 14 de xaneiro de 2014

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/ascensor/ascensor_ep.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/altitud/altitud_ep.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/termometro/termometro_p.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/rectaentera/rectaentera_p.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/comparar/comparar_p.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/sumapositivo/sumapositivo_p.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/sumanegativo/sumanegativo_p.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/coordenadas/coordenadas_p.html


                                                    http://www2.gobiernodecanarias.org

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud05/2/02.htm

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud05/3/03.htm

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/04/03.htm

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/04/04.htm

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/04/05.htm


Somos números enteiros e con nós non terás problemas unha vez feitas estas aplicacións.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Antes de comentar, pensa que so se publicarán si son respetuosos.

 
Ir abajo Ir arriba